Minnesota and Vault Health have teamed up to offer free at-home COVID-19 saliva testing for people who believe they need to be tested, with or without symptoms.

ORDER A TEST

Taladafil

Taladafil blocks an enzyme that breaks down chemicals that keep the arteries in your penis dilated, so it helps keep the blood flowing to your penis.

APOMORPHINE

Apomorphine is a medication that stimulates both libido and erections and it works synergistically with Tadalafil. Erectile function may be improved for up to 36 hours following a single dose.

Oxytocin

Oxytocin is a peptide hormone that is naturally produced during orgasm and with strong social and romantic connections. Taking it before sex increases that feeling of connection and also enhances the senstions of orgasm.

Bremelanotide

Bremelanotide is a melanocortin receptor agonist, and the recepters stimulated by this peptide have been shown to drive arousal and libido.

Why our doctors chose these medications

The clinical information in your patient portal is provided on behalf of your health care provider to facilitate your care. If you have any questions about your care, please contact your health care provider. All content in your patient portal has been approved by the health care practice from which you receive care. 

Vault Health, Inc. provides administrative services to Vault Medical Services, P.A., Vault Medical Services of New Jersey, P.C., Vault Medical Services of Kansas, P.C., Vault Medical Services of Delaware, P.C., Union Square Physician Services, P.C., and Vault Medical Services of California, each of which are independently owned by licensed physicians. Vault Health, Inc. does not own these medical practices, employ or in any way supervise or control the health care providers rendering care. The care provided by each health care practice is the sole responsibility of such practice and the providers the practice employs or contracts with. Services and office practices may vary across entities and you should contact the specific entity for all questions related to the health care services you receive. Vault Health, Inc. does not provide pharmacy services. Medications that may be prescribed with a valid prescription by health care providers employed or contracted by the physician practices Vault Health provides administrative services to are fulfilled and shipped by independent third-party licensed pharmacies.


© VAULT HEALTH 2021

No painful nasal swabs

Highly sensitive and specific

Fast results, delivered electronically

ORDER A TEST

EMPOWERING PEOPLE TO TRAVEL SMARTER AND SAFER

WAA LACAG LA'AAN BAADHISTA COVID OO LOOGU TALAGALAY DHAMMAAN REER
MINNESOTA

Minnesota iyo Adeegyada Caafimaadka Vault waxay iska kaashadeen inay bixiyaan baaritaanka candhuufta ee guriga lagu sameeyo ee COVID-19, qof kasta oo aaminsan inuu u baahanyahay in la baaro, ama astaamo leh ama astaamo la'aan ah, iyadoo aan wax kharash ah ku bixin.

IN THE PRESS

Ka dalbo baaritaankaaga Vault adigoo buuxinaya foomka hoos ku yaala.

Qalabka baaritaanka ayaa la keeni doona gurigaaga ayadoo la adeegsanayo soo safrinta la dedejiyay.

Soo gal booqashad khadka tooska ah la jiranka kormeeraha baadhitaanka Vault; waxay ku tusi doonaan sida loo qaado sambalka candhuuftaada.

Usoo safri sambalkaaga shaybaarka Oakdale adoo isticmaalaya xirmo lacagteeda horay loo bixiyay oo UPS ah.

Ku hel natiijadaada 24 ilaa 48 saacadood kadib markii ay baadhitaanka sambalkaaga ka timaado shaybaarka.

Minnesota and Vault Health have teamed up to offer free at-home COVID-19 saliva testing for people who believe they need to be tested, with or without symptoms.

ORDER A TEST

Physician-ordered test kit shipped to you

Uses a saliva sample

Remotely-supervised sample collection (over Zoom video call)

Expedited shipping to lab

Results 48-72 hours after arrival at lab

May be reimbursable by insurance under the Cares Act

We pride ourselves on providing an unrivaled experience.

LAURA V

"The staff was great, service and customer attention was super. We ordered tests and they came to us very quickly which made everything much easier. Super fast tests too, amazing!"

SIDEE AY U SHAQAYSAA

VAULT PROVIDES an At-home, painless, and fast testing solution

Testing done right

HOW IT WORKS

VAULT PROVIDES AN AT-HOME, PAINLESS, AND FAST TESTING SOLUTION

IN THE PRESS

We pride ourselves on providing an unrivaled experience.

LAURA V

"The staff was great, service and customer attention was super. We ordered tests and they came to us very quickly which made everything much easier. Super fast tests too, amazing!"

TESTING DONE RIGHT

ANDREA G

"My experience couldn't have been better with Vault Health! It's really amazing how it all works!.. They answered all of my questions and held my hand literally guiding me through the actual test! It was truly great... I had to travel to MA and needed a fast test, and I received my results within 24 hrs!! I highly recommend to anyone that needs a fast and easy test.

ANDREA G

"My experience couldn't have been better with Vault Health! It's really amazing how it all works!.. They answered all of my questions and held my hand literally guiding me through the actual test! It was truly great... I had to travel to MA and needed a fast test, and I received my results within 24 hrs!! I highly recommend to anyone that needs a fast and easy test."

JEFF F

"Vault's COVID-19 Test - I was kind of nervous at first, but they really took the time to walk and talk me through the process. They made a generally uncomfortable situation and process extremely comfortable and simple. Peace of mind is priceless!!! Thanks!"

JEFF F

"Vault's COVID-19 Test - I was kind of nervous at first, but they really took the time to walk and talk me thru the process. They made a generally uncomfortable situation and process extremely comfortable and simple. Peace of mind is priceless!!! Thanks!"

TEL: 929-205-4313

Gobolka Minnesota wuxuu ku faanayaa inuu si dhakhso ah oo sax ah u bixiyo baaritaanka candhuufta ee guriga lagu sameeyo ee COVID-19', si lacag la'aan, qof kasta oo dareema inuu u baahanyahay baaritaan. 

FARIIMO DHEERAAD AH INTA AADAN BILAABIN KAHOR

Baadhitaan kasta waxa uu u baahan yahay cinwaan iimayl oo gooni ah iyo kootada Vault.Haddii aad isticmaasho iimaylkaaga si aad u dalbato baadhitaanka naftaada, waxaad u baahan doontaa inaad samaysato kooto kale oo leh iimayl gooni ah si aad u dalbato baadhitaanka ilmahaaga (ama xubin kale oo qoyska ah).

Si aad u dalbato baadhitaano badan, waa inaad buuxisaa hal codsi halki marba ka dibna aad ku noqotaa boggan si aad u bilowdo codsiga soo socda.codsiga soo socda.

DALBO BAARITAAN

WAA LACAG LA'AAN BAADHISTA COVID OO LOOGU TALAGALAY DHAMMAAN REER MINNESOTA

Minnesota iyo Adeegyada Caafimaadka Vault waxay iska kaashadeen inay bixiyaan baaritaanka candhuufta ee COVID-19, qof kasta oo aaminsan inuu u baahanyahay in la baaro, ama astaamo leh ama astaamo la'aan ah, iyadoo aan wax kharash ah ku bixin.

WAXAAD U BAAHAN DOONTAA CINWAAN IIMAYL

Baaritaankan candhuufta ee guriga waxaa lagu bixiyaa iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin Gobolka Minnesota, lagumana weydiin doono macluumaadka kaarkaaga deynta. Haddii nidaamku ku weydiisto lacag bixin, tani waa qalad; xidh boga dalbashada skuna day markale.

Waxaa lagu weydiin doonaa macluumaadka caymiska haddii aad hayso, laakiin looma baahna si guriga lagu baadho. Baaritaanada waa kuu lacag la'aan. Maheli doontid warqad lacag laguugu soo dalacanayo.

BAARITAANKAN UEWAA KUU LACAG LA'AAN ADIGA

DALBO BAADHITAANKAAGA

Su'aalaha inta badan la is waydiiyo ee ku saabsan Baadhitaanka Candhuufta Xaga guriga.

Sideen ku helaa baadhitaanka?

Si loo codsado agabka baadhitaanka guriga ee candhuufta, booqobogganoo riixDalbo Baadhitaan. Waxaa lagu waydiin doonaa inaad bixiso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka u baahan baadhitaanka, ay ku jirto magacyadooda, lambarka telefoonka, iyo taariikhda dhalashada. Waxaa sidoo kale lagu waydiin doonaa macluumaadkaaga caymiska, haddii aad hayso iyadda. Baadhitaanka waxaa laguu soo diri doonaa iyaddoon wax kharash kugu joogin, xataa haddii aanad lahayn caymis.

Miyaan u baahanahAy inaan geliyo macluumaadkayga kridhit kaadhka?

Maya. Agabka baadhitaanka guriga ee candhuufta ayaa lagu bixiyaa lacag la’aan oo aan kharash ku joogin dhammaan dadka reer Minnesota. Haddii bogga intirnetka ku waydiiso kaadhkaaga kiridhidka, xidh barowsarkaaga ama bogga oo isku day mar labbaad inaad isticmaasho qaabka gaarka ah ama qaabka aan la aqoonsan.

Run ahaan miyaan u baahanahay cinwaanka iimaylka ee mid kastoo carruurtayda iyo qoyska ah?

Hadda cinwaanka goonida ah ee iimaylka iyo kootada ayaa loo baahan yahay qof kasta oo u baahan baadhitaan. Tan waxay la macno ahaan kartaa inaad u samayso cinwaan iimayl oo cusub carruurtaada yaryar oo dhan iyo xubnaha qoyska ah. Waxaa jira siyaabo badan oo kootooyinka iimaylka bilaashka ah oo aad u isticmaali karto si aad u samaysato kootada Vault iyo inaad hesho natiijooyinka, waxaa iimaylada bilaaskha ka mid ah sida Gmail, Yahoo Mail, iyoi Cloud Mail.

Vault miyay u soo diri doontaa PO Box?

Maya. UPS ma ku soo diri karto agabka baadhida ee COVID-19  cinwaanka Sanduuqa Boostada.

Waxaan ku helay baadhitaankayaga boostada. Maxaan samaynayaa marka xigta?

Soo deji Zoon s aad ugu xidhanto kormeeraha baadhitaanka. Ka dib sii gal qolka sugida onlaynka ah ee Vaultwakhti kasta oo saacadaha baadhitaanka ay jiraan. Waa inaanad waxba cunin, cabin, ama sigaar cabin, ama waxba calaashan ilaa 30 daqiiqo ka hor kullanka baadhitaanka. Saacadaha hawl galka ee kormeeraha baadhidu waa:

Isniin-Khamiis: 7am-7pm
Jimce: 7am-7pm
Sabti: 7am-7pm
Axad: 7am-7pm

Ka dib marka aad qaado candhuuftaada, u soo dir agabkaaga baadhida shaybaadhka addoo isticmaalaya xidhmada UPS ee hore lacagta dirista xidhmada loo sii bixiyo.

Ma qaadan karaan baadhitaankan anoon la samayn wicitaanka Zoom kormeeraha baadhitaanka Vault?

Maya. Si aad u hesho natiijooyinkaaga, waa inaad qaadaa sambalka candhuuftaada asagoo uu arkayo kormeeraha baadhitaanka Vault.

Miyaan u baahanahay ballanka kormeeraha baadhitaanka si aan uga qaado sambalka candhuufta xaga guriga?

Keliyasoo gal qolka sugida onlaynka ah ee Vault wakhti kasta oo saacadahooda badhitaanka jiraan. wax ballan ah looma baahna.

Ma ku samayn karaa baadhitaanka candhuufta xaga guriga in ka badan hal mar?

Haa. Waxaad dalban kartaa baadhitaan kale wakhti kasta. 

Miyaan baadhitaanka toos u qaataa, ama kaydiyaa?

Waa inaad toos u qaadato baadhitaanka, xataa haddii aanad qabin astaamaha. Ma jirto sabab lagu kaydinayo baadhitaankaaga ka dib, waxaad si fudud u codsan kartaa mid kale haddii aad u baahan tahay.

Miyaa DNA la qaadaa muddada baadhitaanka?

Maya. Ujeedada keliya ee COVID-19 waa in la go'aamiyo haddii aad qabto.

Miyaan u baahanahay inaan SAMBALKA candhuufta ku rido tallaagada?

Maya. Heerkulayka ma saamayn doono sax ahaanshaha baadhitaankaaga.

Ma isticmaali karaa USPS ama FedEx si aan ugu diro sambalka shaybaadhka?

Maya, waa inaad isticmaashaa UPS, Isticmaal qalabka helida UPS si aad u hesho meesha ugu habboon ee soo dhigida UPS ee sambalkaaga. HA ku ridin sambalkaaga bogoska ku ridida farmasiiga ee UPS - keliya isticmaal goobta muuqata ee UPS ama sanduuqa tooska ay UPS wax ku rido.

Sideen ku heli doonaa natiijooyinkayga baadhida marka ay diyaar noqdaan?

Waxaad ku heli kartaa natiijooyinkaaga labba qaab oo kala duwan:

Haddii aad ku dooratay baadhitaanka iimaylka, waxaad ku heli doontaa iimayl natiijooyinkaaga baadhitaanka.

Haddii kale, waxaad heli doontaa wargelinta iimaylka ah marka natiijooyinkaaga ay diyaar noqdaan si aad uga aragto gudaha kootada Vault. Waxaa jiri doono linkiga natiijooyinkaaga gudaha iimaylkaas.

Miyuu qoyskayga iyo anigu dhammaan baadhitaanka RABA ku jiri karan HAL qol OO isku mid ah oo ZoomKA ah

Waxaanu ku talinaynaa in INAANAD isku baadhin wicitaan isku midka ah ee Zoom adiga iyo xubnahaaga qoysku. Kullanka baadhitaan kasta oo Zoom ah caadi ahaan waxa uu noqon doonaa hal qof wakhtigiiba.

Sababta tani waa in kormeeahaaga baadhitaanka Vault uu ku xidhi doono iimaylka iyo macluumaadka gaarka ah ee la isticmaalay si loo soo galo kullanka baadhitaanka lambarka agabka baadhida gaarka ah. Inkastoo marka laga reebo xaaladaha qaarkood la samayn karo, laakiin qaabka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijiyo natiijada baadhitaankaaga waxaa la xaqiijin doonaa marka laguu soo lifaaqo oo waxaa loo habbayn doonaa si degdeg ah, waa ka bixida kullanka baadhida iyo dib u soo gelida qolka sugitaanka Zoom xaga covidtest.vaulthealth.com xubin kasta oo qoyskaaga ah oo safraya. Fadlan hubso in xubin kasta oo qoyskaaga ah ay ku soo gasho baadhitaanka Zoom kootadooda gaarka ah.

MA ISTICMAALI KARAA LUQAD KALE MUDDADA WICITAANKAYGA ZOOM?

Haddii aad u baahan tahaybaadhitaankaaga COVID-19 ee Vault ay kormeerto in lagu qaado luqad kale, fadlan la soo xidhiidha kooxda Waayo khibrada u leh Bukaanka iimayl ahaan covid@vaulthealth.com.Vault waxay leedahay adeegyada turjumaada oo lagu heli karo ilaa 200 luqadood, ay ku jiraan luqadda Dhegoolaha Maraynkanka

DALBO BAADHITAANKAAGA

Privacy Policy           Terms and Conditions           

The clinical information in your patient portal is provided on behalf of your health care provider to facilitate your care. If you have any questions about your care, please contact your health care provider. All content in your patient portal has been approved by the health care practice from which you receive care. 

Vault Health, Inc. provides administrative services to Vault Medical Services, P.A., Vault Medical Services of New Jersey, P.C., Vault Medical Services of Kansas, P.C., Vault Medical Services of Delaware, P.C., Union Square Physician Services, P.C., and Vault Medical Services of California, each of which are independently owned by licensed physicians. Vault Health, Inc. does not own these medical practices, employ or in any way supervise or control the health care providers rendering care. The care provided by each health care practice is the sole responsibility of such practice and the providers the practice employs or contracts with. Services and office practices may vary across entities and you should contact the specific entity for all questions related to the health care services you receive. Vault Health, Inc. does not provide pharmacy services. Medications that may be prescribed with a valid prescription by health care providers employed or contracted by the physician practices Vault Health provides administrative services to are fulfilled and shipped by independent third-party licensed pharmacies.

TEL: 929-205-4313

© VAULT HEALTH 2021

Waaxda Minnesota ee Caafimaadka (MDH) iyo Vault Medical Services, P.A. (VMS) waxay wada jir uga shaqaynayaan inay qabtaan ballanta oo bixiyaan baadhitaanada COVID-19 gudaha Minnesota. Inay kaa baadho VMS COVID-19, waa inaad bixisaa macluumaadka gaarka ah ee lagu codsaday foomkan iyo muunada candhuufta. Macluumaadkaaga gaarka ah iyo muunada candhuufta (lagu habbeeyay shaybaadhka) waa xogta gaarka ah ee waafaqsan Xeerka Dhaqamada Xogta Dowladda Minnesota, Sharciyada Minnesota, cutubka 13. Macluumaadkan waa la ururshay markaas waxaa lagaa baadhi karaa COVID-19 oo waxaa lagaala soo xidhiidhi karaa natiijooyinka baadhitaanadaada. Natiijooyinkaaga baadhida iyo xogta kale ee gaarka ah waxaa keliya lala wadaagi doonaa MDH iyo kooxaha kale sida uu sharcigu oggolaado.

Waxaad dooran kartaa inaanad bixin macluumaad, laakiin haddii aanad bixin macluumaadka loo baahan yahay, awood uma yeelan doontid inaad hesho baadhitaanka COVID-19 oo ka yimid VMS. Fadlan ogow, qaadashada baadhitaanka COVID-19 ee VMS maaha qaabka keliya ee lagaaga baadhi karo COVID-19. Tusaale ahaan, waxaad awood u yeelan kartaa inaad qaadato baadhitaanka COVID-19 ee adeeg bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kale.